19 maart 2020 Den Haag

Wil je weten hoe je de inzetbaarheid van medewerkers vergroot? Ben je benieuwd waarom vrouwen beter leidinggeven dan mannen? Of wil je weten wat de onderscheidende factoren van iconische organisaties zijn? Wat jouw interesse of leerbehoefte ook is: je bepaalt zelf de onderwerpen waarop je je wilt richten in twee rondes van deelsessies. 

 

Een totaaloverzicht van de deelsessies en sprekers vind je hieronder. Je kunt per ronde één deelsessie kiezen (dit doe je op de inschrijfpagina). Voor iedere deelsessie geldt: vol is vol, dus wees er snel bij.

1e ronde (11.15 – 12.15 uur)

Werken aan inzetbaarheid

Deel I: Tanya Bondarouk & Jeroen Meijerink
Deel II: Beatrice van der Heijden & Brenda Vermeeren

+

Deel I
Technologische ontwikkelingen op het werk: bedreiging of kans? - Tanya Bondarouk & Jeroen Meijerink
Wat zijn de effecten van technologische ontwikkelingen op het werk in de publieke sector? Bondarouk en Meijerink stellen vast dat ambtenaren niet bang zijn dat hun baan hierdoor op de tocht staat, maar dat er tegelijkertijd wel een groep is die moeite heeft om de ontwikkelingen bij te benen. Zij pleiten daarom voor de inzet van kwalitatief hoogstaand HRM-instrumentarium om de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

Deel II
Inzetbaarheid en loopbaanpotentieel in het openbaar bestuur - Beatrice van der Heijden & Brenda Vermeeren
Van der Heijden en Vermeeren geven antwoord op de vraag: hoe kan de interne en de externe inzetbaarheid van medewerkers worden verhoogd? Daarbij gaan zij uitgebreid in op de rol van de leidinggevende en op de noodzakelijk aanwezige competenties bij de medewerkers zelf.

Tanya Bondarouk  - Werken aan inzetbaarheid
Tanya Bondarouk

Tanya Bondarouk is hoogleraar aan de Universiteit Twente. Ze wordt gezien als een van de grondleggers van het nieuwe onderzoeksgebied van Human Resource Management (HRM) en technologie, genaamd elektronische HRM.

LinkedIn - Tanya Bondarouk
Jeroen Meijerink - Werken aan inzetbaarheid
Jeroen Meijerink

Jeroen Meijerink is universitair docent Human Resource Management (HRM) aan de Universiteit Twente. Hij doet onderzoek naar HRM en waardecreatie in de digital economie.

LinkedIn - Jeroen MeijerinkTwitter - Jeroen Meijerink
Beatrice van der Heijden - Werken aan inzetbaarheid
Beatrice van der Heijden

Beatrice van der Heijden is hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar expertise concentreert zich rond loopbaanontwikkeling, employability, leeftijdsstereotypering en ouder worden in het werk.

LinkedIn - Beatrice van der Heijden
Brenda Vermeeren - Werken aan inzetbaarheid
Brenda Vermeeren

Brenda Vermeeren is universitair docent aan de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij adviseur bij ICTU, InternetSpiegel (een programma van het ministerie van BZK). Een belangrijke drijfveer in haar werk is het verbinden van wetenschap en (beleids)praktijk.

LinkedIn - Brenda VermeerenTwitter - Brenda Vermeeren

Sociale veiligheid en integriteit

Deel I: Sandra Groeneveld
Deel II: Zeger van der Wal

+

Deel I
Sociale veiligheid en leiderschap - Sandra Groeneveld
Verbale agressie door burgers, buitengesloten worden door collega's. Dit zijn voorbeelden van situaties die helaas voorkomen op de werkvloer. Sociale veiligheid in het openbaar bestuur is voor verbetering vatbaar. Dat is de conclusie van Groenevelds onderzoek. De oplossing? 'Goed' leiderschap.

Deel II
Integriteit bij de overheid en het 'see no evil, hear no evil'-syndroom - Zeger van der Wal
Van der Wal laat zien dat integer handelen hoog in het vaandel staat bij medewerkers in het openbaar bestuur. Tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat het essentieel is hier continu aandacht aan te besteden.

Sandra Groeneveld - Sociale veiligheid en integriteit
Sandra Groeneveld

Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Sandra onderzoekt de inrichting en het management van publieke organisaties. Daarbij richt ze zich in het bijzonder op vragen over organisatieverandering, leiderschap, diversiteit en inclusie.

LinkedIn - Sandra GroeneveldTwitter - Sandra Groeneveld
Zeger van der Wal - Sociale veiligheid en integriteit
Zeger van der Wal

Zeger van der Wal is bijzonder hoogleraar Bestuurskunde bij het Instituut Bestuurskunde op de Ien Dales Leerstoel, ondersteund door het CAOP. Hij houdt zich bezig met de rollen, waarden en competenties van de publieke manager in een veranderende arbeidsomgeving. Ambtelijk vakmanschap en het belang van kernwaarden en integriteit hebben daarbij zijn bijzondere aandacht.

LinkedIn - Zeger van der WalTwitter - Zeger van der Wal

Welzijn van ambtenaren onder druk en motieven om tóch ambtenaar te worden

Eva Knies & Rick Borst & Peter Leisink

+

Deel I
Reorganisaties maken meer kapot dan je lief is - Eva Knies, Rick Borst en Peter Leisink
‘Welzijn van ambtenaren onder druk: welke werkstressoren veroorzaken dit en welke persoonlijkheidseigenschappen helpen ambtenaren om ermee om te gaan?’ In deze bijdrage van Borst, Knies en Leisink benadrukken zij het belang van emotionele stabiliteit en vriendelijkheid bij de rekrutering van ambtenaren. Bovenal doen zij een oproep alleen in situaties waar het echt niet anders kan over te gaan tot organisatieverandering.

Deel II
Waarom kiezen mensen voor een baan bij de overheid? - Eva Knies, Rick Borst en Peter Leisink
Borst, Knies en Leisink brengen de motieven in kaart om bij de overheid te gaan werken. Hun conclusie is dat de inhoud van het werk en de mate van zelfstandigheid verreweg het belangrijkst zijn. Het belang van public sector motivation blijkt relatief beperkt, vooral onder medewerkers die de overstap maken vanuit de marktsector.

Eva Knies - Welzijn van ambtenaren onder druk en motieven om tóch ambtenaar te worden
Eva Knies

Eva Knies is als hoogleraar Strategisch Human Resource Management verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) bij de Universiteit Utrecht. Centrale thema's in haar onderzoek zijn: strategisch Human Resource Management, public service performance, HRM in de publieke sector, de rol van leidinggevenden in de uitvoering van HR-beleid (peoplemanagement) en duurzame inzetbaarheid.

LinkedIn - Eva Knies
Rick Borst - Welzijn van ambtenaren onder druk en motieven om tóch ambtenaar te worden
Rick Borst

Rick Borst is universitair docent aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) bij de Universiteit Utrecht. Hij is gepromoveerd bij Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Binnen Bestuurskunde richt zijn onderzoek zich op het gedrag, de attituden en de psychologische eigenschappen van medewerkers in de (semi-)publieke sector en welke rol institutionele contexten daarin spelen.

LinkedIn - Rick Borst
Peter Leisink - Welzijn van ambtenaren onder druk en motieven om tóch ambtenaar te worden
Peter Leisink

Peter Leisink is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en publiceert regelmatig over management en organisatie van publieke dienstverlening - in het bijzonder hoe strategisch Human Resource Management kan bijdragen aan het creëren van publieke waarde in de zorg en het onderwijs -, over veranderingen in arbeidsverhoudingen en organisaties, over leiderschap en motivatie in (publieke) organisaties, en over leeftijdsbewust personeelsbeleid als antwoord op veranderingen in de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt.

LinkedIn - Peter Leisink

Zo word je Beste Overheidsorganisatie van het Jaar

Deel I: Marcel Meijs
Deel II: Mark Huijben

+

Deel I
Gemeente Tilburg: Beste Overheidsorganisatie van het Jaar (2019) - Marcel Meijs
Meijs legt uit wat ervoor nodig is om Beste Overheidsorganisatie van het Jaar te worden en wat het doet met de organisatie van de gemeente Tilburg.

Deel II
Beste overheidsorganisatie in 30 minuten - Mark Huijben
Wat moet je doen om de beste overheidsorganisatie te worden? Deze vraag staat centraal in de presentatie van Mark Huijben. Hij raadpleegde finalisten van de verkiezing Beste Overheidsorganisatie, wetenschappelijk onderzoeken, managementboeken en inzichten vanuit het benchmarkprogramma Vensters voor Bedrijfsvoering onder gemeenten, waterschappen en provincies. Het resultaat tot dusver: een reeks van vijf beknopte artikelen met een praktische aanpak en een overzicht van belangrijke ontwikkelingen.

Marcel Meijs - Zo word je Beste Overheidsorganisatie van het Jaar
Marcel Meijs

Marcel Meijs is gemeentesecretaris van de gemeente Tilburg. Hij vervulde deze functie eerder in de gemeenten Enschede en Sittard-Geleen. Hij is opgeleid als sociaal-geograaf. De gemeente Tilburg heeft de titel Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2019 gewonnen.

LinkedIn - Marcel MeijsTwitter - Marcel Meijs
Mark Huijben - Zo word je Beste Overheidsorganisatie van het Jaar
Mark Huijben

Mark Huijben is als managementadviseur verbonden aan het benchmarkprogramma Vensters voor Bedrijfsvoering. Hij is auteur van onder meer het boek ‘Heeft iemand de overhead gezien?’, genomineerd voor Managementboek van het jaar en de Vakprijs voor organisatieadviseurs.

LinkedIn - Mark Huijben

Krimp- en bruisregio’s én ambtelijk vakmanschap

Caspar van den Berg

+

De afgelopen jaren wordt op tal van manieren duidelijker dat de verschillen tussen regio’s in Nederland toenemen: op economisch, demografisch, ruimtelijk en sociaal-cultureel vlak. Dat zorgt voor meer uiteenlopende beleidsopgaven en beleidscontexten van gebied tot gebied. Klinken de zorgen en noden van alle gebieden even goed door in het overheidshandelen? Tegelijkertijd doen de grote nationale beleidsopgaven (bijv. energietransitie, klimaatadaptatie, woningbouw) een groot beroep op de solidariteit tussen verschillende soorten gebieden. Wat betekenen deze vragen voor de legitimiteit van het bestuur? En wat vraagt het van de ambtelijke organisatie en haar vakmensen?

Caspar van den Berg - Krimp- en bruisregio’s én ambtelijk vakmanschap
Caspar van den Berg

Caspar van den Berg (1980) is professor aan de Rijksuniversiteit Groningen en senior onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in de werking van politiek-ambtelijke verhoudingen en heeft daarbij bijzondere aandacht voor de Europese dimensie in het nationale overheidsapparaat.

LinkedIn - Caspar van den BergTwitter - Caspar van den Berg

Over overheidsfalen en feilen: dat had zo niet gemoeten!

Roel Bekker

+

Bekker verhaalt met treffende voorbeelden uit zijn boek ‘Dat had zo niet gemoeten!’ over een op hol geslagen beleidsmachine en de noodzaak van professioneel ambtelijk tegenspel. Hij bepleit beter personeels- en organisatiebeleid en versterking van de kennisvorming bij het openbaar bestuur. Of hij daarnaast ook nog pleit voor valium in het drinkwater op en rond het Binnenhof, kun je zelf vaststellen..

Roel Bekker - Over overheidsfalen en feilen: dat had zo niet gemoeten!
Roel Bekker

Roel Bekker was ruim 9 jaar secretaris-generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en leidde daarna drie jaar het programma Vernieuwing rijksdienst. Van 2007 tot 2014 was hij hoogleraar in Leiden.

2e ronde (14.00 – 15.00 uur)

Iconische organisaties

Paul ’t Hart

+

Aan de hand van een aantal internationale voorbeelden legt ’t Hart uit waarin iconische organisaties zich onderscheiden. Zijn boek in wording Guardians of Public Value  (onderdeel van zijn onderzoeksproject Successful Public Governance) gaat over organisaties met een publiek relevante missie die het langdurig ‘goed doen’, daarvoor ook veel erkenning krijgen, en mede daardoor dus een robuust ‘sterk merk’ zijn geworden.

Paul ’t Hart - Iconische organisaties
Paul ’t Hart

Paul 't Hart werkt als hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Hij opereert op het grensvlak van bestuurskunde, politicologie en psychologie. Hij is een nationaal en internationaal vermaard expert op het gebied van crisismanagement en politieke en ambtelijke elites.

LinkedIn - Paul ’t HartTwitter - Paul ’t Hart

Vrouwen en geld

Robert Dur & Max van Lent

+

Deel I
Waarom vrouwen betere managers zijn dan mannen - Robert Dur & Max van Lent
Dur en Van Lent tonen in hun bijdrage ‘Vrouwelijke en mannelijke leidinggevenden in de publieke sector’ aan dat vrouwen - volgens medewerkers - betere managers zijn dan mannen. Een opvatting die zelfs wordt gedeeld door oudere mannelijke medewerkers.

Deel II
Waarom prestatiebeloning toch niet zo’n gek idee is - Robert Dur & Max van Lent
Dur en Van Lent maken in hun onderzoek ‘Beloning en motivatie van werknemers bij de overheid en in de marktsector’ aannemelijk dat een meer stimulerend beloningsbeleid in het openbaar bestuur een veelbelovend idee is.

Robert Dur - Vrouwen en geld
Robert Dur

Robert Dur is hoogleraar economie aan de afdeling economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeker van het Tinbergen Instituut, CESifo München en IZA Bonn. Zijn onderzoeksinteresses omvatten personeelseconomie, organisatie-economie en gedragseconomie.

LinkedIn - Robert DurTwitter - Robert Dur
Max van Lent - Vrouwen en geld
Max van Lent

Max van Lent is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoeksinteresse omvatten gedragseconomie en experimentele economie.

Twitter - Max van Lent

Arbeidsmarktbeleid voor de verschillende sectoren openbaar bestuur

Deel I: Ben Rogmans
Deel II: Siwert de Groot & Sil Vrielink

+

Deel I
Arbeidsmarktkansen in een krappe arbeidsmarkt - Ben Rogmans
De aanstaande krapte op de arbeidsmarkt vraagt om actie. Cruciaal is dat werkgevers serieus werk maken van het identificeren van medewerkers met beperkte en met goede kansen op de arbeidsmarkt. Medewerkers met beperkte kansen zouden zich -waar mogelijk- moeten ontwikkelen én zolang er schaarste is intern moeten doorstromen. Alleen op die manier krijgt strategische personeelsplanning handen en voeten.

Deel II
Wat leert het WERKonderzoek ons over gemeenten, waterschappen en provincies? - Siwert de Groot & Sil Vrielink
De Groot en Vrielink zoomen in op de uitkomsten van het WERKonderzoek bij gemeenten, provincies en waterschappen. Daarbij gaan ze onder meer in op de organisatiecultuur en -prestaties, de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers en arbeidsmarkt. Zij onderstrepen het belang van een open cultuur, een heldere missie en een goede samenwerking, en laten zien dat in onbevreesde organisaties goede prestaties en een hoge betrokkenheid hand in hand gaan.

Ben Rogmans - Arbeidsmarktbeleid voor de verschillende sectoren openbaar bestuur
Ben Rogmans

Ben Rogmans is directeur van arbeidsmarktonderzoeksbureau Arbeidsmarktkansen.nl en auteur van Geen Paniek! Een verhaal over de toekomst van economie en arbeidsmarkt.

LinkedIn - Ben Rogmans
Siwert de Groot - Arbeidsmarktbeleid voor de verschillende sectoren openbaar bestuur
Siwert de Groot

Siwert de Groot heeft 20 jaar ervaring in onderzoek, beleidsadvies en management in de publieke sector. Zijn belangrijkste onderwerpen zijn arbeidsmarkten, arbeidsrelaties, human resource management, diversiteit en demografische veranderingen in de publieke sector, openbaar bestuur, kwaliteitsbeheer en het leveren van openbare diensten.

LinkedIn - Siwert de Groot
Sil Vrielink - Arbeidsmarktbeleid voor de verschillende sectoren openbaar bestuur
Sil Vrielink

Sil Vrielink is partner bij MOOZ Onderzoek. Hij heeft zich daarbij toegelegd op (grootschalig) enquêteonderzoek en data-analyse. Sil houdt zich voor het ministerie van BZK bezig met kwantitatief onderzoek over het personeel in de publieke sector.

LinkedIn - Sil Vrielink

Op afstand de beste? De prestaties van 5 grote uitvoeringsorganisaties onder de loep

Thomas Niaounakis & Dick Heerschop

+

Niaounakis constateert dat er lange tijd weinig politieke belangstelling was voor de prestaties van uitvoeringsorganisaties. Dat is opmerkelijk. Want deze organisaties zijn juist opgericht om de efficiency van de overheid te vergroten. Voor 5 uitvoeringsorganisaties (IND, CJIB, Kadaster, RDW en SVB) is de meerjarige productiviteitsontwikkeling in kaart gebracht. Niaounakis maakt duidelijk wat het belang van dit type onderzoek is voor de verbetering van het managen van uitvoeringsorganisaties. Dit vraagstuk is ook actueel in het licht van de analyse van de ambtelijke werkgroep 'Werk aan Uitvoering' en de Ministeriële Commissie Uitvoering.

Werk aan Uitvoering
Heerschop was mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het rapport 'Werk aan uitvoering, Fase 1: Probleemanalyse'. Dit rapport vloeit voort uit de taakopdracht van het Kabinet te werken aan de analyse en oplossing van een aantal fundamentele knelpunten bij publieke uitvoeringsorganisaties. Het rapport is onlangs naar de Tweede Kamer gezonden en bevat een heldere analyse van de knelpunten. De analyse betreft de volgende uitvoeringsorganisaties: Belastingdienst, DUO, SVB en UWV. In de tweede fase van de taakopdracht zal gewerkt worden aan de uitwerking van handelingsperspectieven ter oplossing van de knelpunten. Dick Heerschop zal u deelgenoot maken van de onderzoeksresultaten.

Thomas Niaounakis - Op afstand de beste? De prestaties van 5 grote uitvoeringsorganisaties onder de loep
Thomas Niaounakis

Thomas Niaounakis is als onderzoeker en projectleider verbonden aan IPSE Studies. Hij heeft uitgebreide ervaring met doelmatigheids- en productiviteitsonderzoek binnen de publieke sector. Thomas rondt een proefschrift af aan de TU Delft waarin de relatie tussen het presteren van publieke organisaties en de schaal waarop zij hun dienstverlening organiseren centraal staat.

LinkedIn - Thomas Niaounakis
Dick Heerschop - Op afstand de beste? De prestaties van 5 grote uitvoeringsorganisaties onder de loep
Dick Heerschop

Dick Heerschop is werkzaam bij ABD Topconsult. Voorheen was hij o.a. lid van de korpsleiding en Chief Information Officer bij de Nationale Politie, lid van de hoofddirectie van de Dienst Justitiële Inrichtingen en hoofd van de afdeling Keteninformatievoorziening bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De ambtenaar. Tentoonstelling over de rol en positie van de ambtenaar door de tijd heen

Mark Frequin & Frits van der Meer

+

Met de recente normalisering van de ambtelijke rechtspositie komt er een einde aan een lange periode van discussie over de rechtspositie van de ambtenaar. De discussie over de bijzondere positie van de ambtenaar gaat echter in alle hevigheid verder. Hoe heeft de rol van de ambtenaar zich door de jaren (of beter eeuwen) heen ontwikkeld. Waar staan we nu en welke dilemma’s resteren? De tijdlijn in deze tentoonstelling begint in 1902 met de totstandkoming van de Ambtenarenwet en eindigt op 1/1/2020 met de normalisering van de rechtspositie. Frequin geeft duiding waar Van der Meer de wetenschappelijke reflectie verzorgt.

‘De ambtenaar’ is na ‘50 jaar modernisering rijksdienst’, ‘Regionaal bestuur’, ‘Verzelfstandiging van overheidstaken’ de vierde tentoonstelling in een reeks die BZK organiseert.

Mark Frequin - De ambtenaar. Tentoonstelling over de rol en positie van de ambtenaar door de tijd heen
Mark Frequin

Tot 1 september 2019 was Mark Frequin directeur-generaal Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Nu maakt hij een agenda voor leiderschap voor de overheid. Ook is hij voorzitter van de Vereniging voor OverheidsManagement.

LinkedIn - Mark Frequin
Frits van der Meer - De ambtenaar. Tentoonstelling over de rol en positie van de ambtenaar door de tijd heen
Frits van der Meer

Frits van der Meer is bijzonder hoogleraar Comparative Public Sector and Civil Service Reform aan de Universiteit Leiden. In zijn onderzoek richt hij zich op de veranderende omvang en kwaliteit van de publieke dienst in Nederland en daarbuiten. In het bijzonder gaat hij in op de positie en benodigde kwaliteiten van ambtenaren, in de context van de opkomst van een (vernieuwd) multilevel governance systeem en daarmee samenhangend een voorwaardenscheppende staat.

Betrokken en bevlogen ambtenaren en een mensgerichte organisatiecultuur

Deel I: Bram Steijn & Brenda Vermeeren
Deel II: Alex Straathof & Krispijn Faddegon

+

Deel I
De invloed van de organisatie op betrokkenheid en bevlogenheid van ambtenaren - Bram Steijn & Brenda Vermeeren
Het advies van Steijn en Vermeeren: pak de regeldruk aan. Zij onderstrepen met hun onderzoek het grote belang van leidinggevenden die de maatschappelijke meerwaarde van hun organisatie kunnen platslaan in een heldere en motiverende ambitie voor medewerkers.

Deel II
Organisatiecultuur ontleed - Alex Straathof & Krispijn Faddegon
Straathof en Faddegon beschouwen de cultuur binnen overheidsorganisaties. Een pleidooi voor een meer mensgerichte organisatiecultuur, meer samenwerken en een missie die voor iedere medewerker beet te pakken is.

Bram Steijn - Betrokken en bevlogen ambtenaren en een mensgerichte organisatiecultuur
Bram Steijn

Bram Steijn is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoeksinteresses gaan uit naar theorie en onderzoek naar werkmotivatie, de relatie tussen organisatieverandering in de publieke sector enerzijds en werkplezier en betrokkenheid anderzijds, en de relatie tussen HRM en werkprestaties.

LinkedIn - Bram SteijnTwitter - Bram Steijn
Brenda Vermeeren - Betrokken en bevlogen ambtenaren en een mensgerichte organisatiecultuur
Brenda Vermeeren

Brenda Vermeeren is universitair docent aan de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij adviseur bij ICTU, InternetSpiegel (een programma van het ministerie van BZK). Een belangrijke drijfveer in haar werk is het verbinden van wetenschap en (beleids)praktijk.

LinkedIn - Brenda VermeerenTwitter - Brenda Vermeeren
Alex Straathof - Betrokken en bevlogen ambtenaren en een mensgerichte organisatiecultuur
Alex Straathof

Alex Straathof is aan de Rijksuniversiteit van Leiden opgeleid tot psycholoog en werkt als zelfstandig adviseur op het gebied van cultuurverandering. In 2009 is hij aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij de vakgroep Bestuurskunde gepromoveerd op een methode om organisatieculturen in kaart te brengen en cultuurverandering te meten. Momenteel is hij lector Management van Cultuurverandering aan de Hogeschool van Amsterdam.

LinkedIn - Alex StraathofTwitter - Alex Straathof
Krispijn Faddegon - Betrokken en bevlogen ambtenaren en een mensgerichte organisatiecultuur
Krispijn Faddegon

Krispijn Faddegon werkt als onderzoeksleider en docent bij het lectoraat Management van Cultuurverandering bij de Hogeschool van Amsterdam. Hiervoor werkte hij als wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In zijn werk bij de WRR stond de toepassing van gedragskennis in beleid centraal.

LinkedIn - Krispijn Faddegon